Terminė analizė

Parr Instrument Company projektuoja, gamina ir parduoda laboratorinius instrumentus, kuro testavimo bei cheminių reakcijų vykdymo ir analizavimo atsparumą karščiui ir slėgiui aparatūrą. Parr reaktoriai bei slėginiai indai apima tiek standartinius dizaino sprendimus, tiek pagal užsakymą pagamintus įtaisus laboratorijoms ir gamykloms. Šią įrangą galima naudoti daugelyje sričių: chemijos, kuro cheminių tyrimų, farmacijos ir biotechnologijų tyrimuose, plėtros ir valdymo laboratorijose.

varna m Izoperiboliniai kalorimetrai

varna m Cheminiai reaktoriai ir slėginiai indai

www.parrinst.com

Per daugiau nei 100 metų istoriją, Hitachi užsiėmė socialinės infrastruktūros plėtra, kuri sukūrė pamatus beveik visiems modernaus gyvenimo aspektams. Per visą savo gyvavimo laiką, Hitachi užsitarnavo nacionalinį ir globalų pripažinimą dėl savo patirties ir nuodugnios kritinių sričių analizės.

varna m Diferencinio skenavimo kalorimetrai (DSC)

varna m Sinchroniniai termogravimetriniai analizatoriai (STA)

varna m Termomechaniniai analizatoriai (TMA)

www.hitachi.com